Desember 2017

Month

Nota Kesepahaman Antara LPM IAIN Surakarta dengan LPM IAIN Bukittinggi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2017. Perjanjian kerjasma ini ditandatangani oleh Bapak Dr. Muh. Nashirudin, MA., M.Ag sebagai Ketua LPM IAIN Surakarta dan Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd...
Read More