Angket

Category

Form Angket Penilaian   N0 Nama Angket Download 1. Angket penilaian mahasiswa terhadap dosen 2. Angket penilaian mahasiswa terhadap tenaga kependidikan 3. Angket penilaian mahasiswa terhadap fasilitas institusi 4. Angket penilaian mahasiswa terhadap fasilitas pustaka   5. Angket penilaian mahasiswa thd fasilitas mahad 6. Angket penilaian kinerja pegawai oleh atasan langsung 7. Angket instrumen tata pamong...
Read More