Oktober 31, 2019

Day

Peningkatan kualitas pengisian borang akreditasi dapat dilakukan melalui pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek). Keterampilan teknis ini diperlukan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan borang akreditasi. Dengan diadakannya bimbingan teknis (Bimtek) finalisasi bimtek pengisian borang AIPT diharapkan panitia pengisian borang AIPT dapat menyiapkan kelengkapan bahan borang akreditasi menjadi lebih mudah. Semoga hasilnya nanti bermanfaat dan dapat menjadi bahan acuan bagi para...
Read More